Kontakt

Levanduľová farma pod Veľkým vrchom
Veľké Kršteňany 8

0914 326 820
levandulovafarmavk@gmail.com